Tarkistettuaan ja validoituaan kululaskut veronmaksajat voivat nyt tarkistaa AT:n määrittelemät määrät veroviraston perinnän vähentämistä varten ja tarvittaessa vaatia niin sanottuja yleisiä perhekuluja koskevia huolenaiheita.

Tämä menoluokka oikeuttaa jokaisen veronmaksajan 250 euron vähennykseen IRS-keräyksestä, joka koskee esimerkiksi veteen, sähköön, televiestintään ja useimpiin supermarketeista ostettuihin tuotteisiin liittyviä menoja tai polttoaine-, vaatetus- tai kodinkoneostoja.

Maaliskuun lopussa on myös määräaika valita yksikkö, jolle voit osoittaa osan IRS-verosta tai alennuksen verosta, jonka saat vaatimalla laskun esimerkiksi ravintoloissa, kampaamoissa, eläinlääkäreissä tai autokorjaamoissa.

Toisin kuin yleisten perhekulujen vähennyksen kohdalla, veronmaksajat eivät voi vaatia terveydenhuolto-, koulutus-, asunto- tai kiinteistömenoihin liittyviä vähennyksiä varten laskettua määrää.

Jos veronmaksajat eivät kuitenkaan ole samaa mieltä AT:n laskemista arvoista (joihin he voivat tutustua henkilökohtaisella sivullaan finanssiportaalissa), he voivat tehdä tarpeellisiksi katsomansa korjaukset täyttäessään IRS-ilmoitusta.

On huomattava, että tässä tilanteessa heidän on säilytettävä vastaavat laskut neljän vuoden ajan.

Vuoden 2022 tuloihin liittyvän vuotuisen IRS-ilmoituksen toimittaminen alkaa 1. huhtikuuta ja päättyy 30. kesäkuuta, ja monien tuhansien veronmaksajien kohdalla tämä prosessi kestää vain muutaman tarkistuksen ja vahvistuksen automaattisen IRS:n kanssa.