Jäljempänä esitetyt näkemykset ovat alan lakiasiantuntijoiden esittämiä, eivätkä ne edusta EQTY Capitalin mielipidettä.


Filipe Eusebio (Ana Bruno & Associados): Yleinen oikeudellinen näkemys on, että suuri osa ehdotetuista toimista ei ole perustuslain kannalta oikein. Emme voi unohtaa, että kyseessä on ehdotus, joka ei ole kiveen hakattu. Paljon tarkistuksia ja menettelyjä on vielä tehtävä, ja Portugalin oikeusyhteisö on vakuuttunut näkemyksestään ja tarpeesta tehdä ehdotukseen merkittäviä muutoksia.


Tomas Teixeira (CCA Law): Prosessi on nyt käynnissä, ja sitä on noudatettava. Selkeyttä syntyy tämän ajan kuluessa eri vaiheissa, kun ehdotukseen tehdään parannuksia, joissa painotetaan sääntöjenvastaisuuksia ja varmistetaan, että lopullinen lakiehdotus on Portugalin perustuslain mukainen.


Catarina Sardinha (Up Legal): Oikeudellinen näkemys näyttää olevan yhdenmukainen tasavallan presidentin näkemyksen kanssa, jonka on ratifioitava ehdotus, kun parlamentti on äänestänyt siitä. Presidentti Marcelo Rebelo de Sousa on tuonut esiin huolenaiheita, jotka liittyvät ehdotuksen perustuslainmukaisuuteen ja tosiasialliseen täytäntöönpanokykyyn. Odotamme innokkaasti kehitystä, jotta voimme hallita odotuksia asianmukaisesti, mutta meitä rohkaisee se, että ehdotuksen on vielä läpäistävä vankka menettely.