Kansallisen tilastokeskuksen(INE) tietojen mukaan: (INE): "Portugalin taloudellisen toiminnan vastakohtana, jossa BKT laski merkittävästi Covid-19-pandemian vuoksi (-6,5 prosenttia), DNPA (kansalliset ympäristönsuojelumenot) kasvoivat 2,2 prosenttia" vuonna 2020.

DNPA oli tuona vuonna 3 334,4 miljoonaa euroa, mikä vastaa 1,7 prosenttia BKT:sta (bruttokansantuotteesta).

"Yhteiskunnat vastasivat yli puolesta DNPA:sta (53,3 prosenttia), julkishallinto ja perheitä palvelevat voittoa tavoittelemattomat laitokset vastasivat 25,8 prosentista ja perheet lopuista 20,9 prosentista".

Jätehuolto (40,3 prosenttia) ja jätevesihuolto (32,4 prosenttia) muodostavat suurimman osuuden kyseisistä menoista, ja ympäristönsuojeluun liittyvä julkinen koulutus "lisääntyy", todetaan INE:n lausunnossa, jossa täsmennetään, että "ympäristönsuojeluun liittyvän tutkimus- ja kehitystoiminnan (T&K) osuus oli 21,8 prosenttia" ja että "näillä institutionaalisilla aloilla T&K-toiminta vaikutti eniten DNPA:han".

Vuonna 2020 ympäristönsuojelun työllisyys "edusti 1,0 prosenttia kansallisesta työllisyydestä" ja kasvoi 8,3 prosenttia, kun se oli vähentynyt 2,2 prosenttia taloudessa. Palvelujen tuotantoon tehdyt investoinnit kasvoivat 10,2 prosenttia.

Verrattaessa muihin Euroopan unionin maihin ja vuoden 2019 ollessa viimeinen vuosi, josta on saatavilla tietoja, "DNPA:n painoarvo BKT:stä (1,7 prosenttia) oli alle EU27-maiden keskiarvon (2,0 prosenttia)" ja Portugali oli 20. sijalla suhteessa kyseisiin "asukaskohtaisiin" menoihin, 317,30 euroa asukasta kohti, mikä on lähes puolet EU27-maiden keskiarvosta (629,60 euroa).