Raportissa "Sports in Numbers 2022" julkaistujen Integrated Business Accounts Systemin tietojen mukaan alan työntekijöiden palkat nousivat 4,7 prosenttia, keskimäärin 1 366 euron bruttokuukausipalkkaan, ja säännöllinen osuus nousi myös 1 078 euroon .

Korkeimmat palkat on kirjattu urheiluseuroissa (2 645 euroa), ja urheilu- ja vapaa-ajan koulutus on toisessa ääripäässä, 848 euroa.

Vuonna 2022 alalla työskenteli noin 44,5 tuhatta henkilöä, mikä merkitsee 20,3 prosentin kasvua, ja heistä suurin osa oli miehiä (64,5 %), yli puolet oli alle 34-vuotiaita ja yli 50 prosenttia oli korkeakoulutettuja, joista 51 prosenttia oli suorittanut korkeakoulututkinnon.