Vuonna 2021 35-44-vuotiaan henkilön keskimääräinen palkka (1 510 euroa) oli 19,6 prosenttia korkeampi kuin 25-34-vuotiaan nuoren aikuisen palkka (1 263 euroa) kansallisen tilastokeskuksen(INE) julkaisemien tietojen mukaan.

INE:n NM :ssä raportoimista tiedoista käy myös ilmi, että samana vuonna "69 prosentilla naisista bruttokuukausipalkka oli korkeintaan yhtä suuri kuin tässä väestöryhmässä keskimäärin havaittu 1 354 euron kuukausipalkka".

"Kuukausittaisten bruttopalkkojen jakautuminen on Portugalissa kaikkina tarkasteluvuosina positiivisesti epäsymmetrinen, ja pienituloisten työntekijöiden osuus on suuri", voidaan lukea.

INE toteaa myös, että "eri eriarvoisuusindikaattorit heijastavat tulonjaon epätasa-arvon lievää vähenemistä Portugalissa vuosina 2019-2021".

Nämä tiedot perustuvat yritysten veroviranomaiselle toimittamien kuukausittaisten palkkailmoitusten tietoihin, jotka toimitetaan kuukausittain INE:lle.