Vero- jatulliviranomainen vastaanotti viime vuonna yhteensä 5 575 084 IRS-ilmoitusta (jotka liittyivät vuoden 2021 tuloihin), mikä merkitsee 1,75 prosentin kasvua edellisvuonna rekisteröityjen ilmoitusten määrään verrattuna.

Tästä kokonaismäärästä 55 025 vastaa kotitalouksia, joiden vuositulot ovat 100 000-250 000 euroa, ja 4 445 ilmoitti saavansa yli 250 000 euroa, yhteensä 59 470.

Molemmilla tulotasoilla oli kasvua verrattuna edelliseen vuoteen, jolloin kotitaloudet, jotka ilmoittivat tulot yli 100 tuhatta euroa olivat 52 120 (48 346 välillä 100 tuhatta ja 250 tuhatta euroa ja 3 774 yli 250 tuhatta euroa) , kääntämällä laskeva suuntaus, joka rekisteröitiin vuosina 2019 ja 2020 yli 250 tuhatta euroa ansaitsevien osalta.

IRS:n tilastotietojen mukaan kotitaloudet, joiden tulot olivat yli 100 000 euroa, edustivat 1,07 prosenttia viime vuonna vuosituloilmoituksen jättäneiden kokonaismäärästä.

Kokonaisuutena nämä 59 470 ilmoittivat 9 540 miljoonan euron tulot, mikä vastaa noin 8,8 prosenttia vuonna 2021 ansaituista IRS:n kokonaisbruttotuloista.


Pienituloiset perheet


IRS:n vuoden 2021 toimituksen tulos paljastaa myös, että tulotaulukon vastakkaisessa päässä tapahtui muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna, sillä tietojen mukaan alle 10 tuhatta euroa vuosibruttoa ilmoittaneiden kotitalouksien määrä väheni 10,7 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Tällä arvotasolla oli 687 980 kotitaloutta, jotka ilmoittivat alle viiden tuhannen euron vuotuiset bruttotulot, ja 1 341 874 kotitaloutta, jotka ilmoittivat ansaitsevansa viidestä tuhannesta eurosta kymmeneen tuhanteen euroon. Kokonaisuutena nämä henkilöt edustavat yli kolmannesta (36,4 %) veroilmoituksen antaneista kotitalouksista - vuotta aiemmin heidän osuutensa oli 38,9 %.