Kaiken kaikkiaan käyttäjät pitävät edelleen kansallisen terveyspalvelun(SNS) hintaa riittävänä, mutta heillä on myös todellista arvoa korkeampi käsitys käyttäjämaksujen arvosta, eivätkä he tiedä, että joissakin tapauksissa niitä ei enää makseta.

Tutkimuksessa esitetään esimerkkinä eri palveluiden käyttäjämaksujen todellinen arvo ja käyttäjien kokema arvo.

Yleislääkärin tai perhelääkärin vastaanotot terveyskeskuksessa eivät enää ole maksullisia, mutta käyttäjät uskovat edelleen, että ne maksavat lähes 3 euroa, ja sama koskee julkisten sairaaloiden ulkopuolisia/erikoislääkärin vastaanotot, joiden he arvioivat maksavan 7 euroa.

Terveydentilan ja elämänlaadun osalta SNS:n tehokkuus tulee selvemmin esiin käyttäjien näkökulmasta, jotka pitävät lääkkeiden tehokkuutta (76) parempana kuin saadun terveydenhuollon tehokkuutta (73,3).

Tutkimus osoittaa, että suurin osa portugalilaisista arvioi terveydentilansa myönteisesti, ja 74 prosenttia pitää sitä "hyvänä" tai "erittäin hyvänä". Tämä luku on kuitenkin alhaisempi kuin vuonna 2021 (77 %).

Asteikolla 1-100 portugalilaiset arvioivat terveydentilansa 75 pisteeseen (75,7 vuonna 2021). Ilman SNS:n vaikutusta terveydentilaindeksi olisi 64,7 (63,2 vuonna 2021).