Hiilivero on peritty risteilymatkustajilta ja kaupallisilta lennoilta heinäkuusta 2021 lähtien, mutta tähän asti yksityislentojen matkustajat on vapautettu verosta.

Nyt Diário da República-lehdessä tänä perjantaina julkaistun infrastruktuuriministeriön asetuksen mukaan "hiilivero peritään kuluttajalta, joka matkustaa Portugalin alueella sijaitsevilta lentoasemilta ja lentokentiltä lähtevillä kaupallisilla tai ei-kaupallisilla lennoilla lentokoneilla, joiden matkustajakapasiteetti on enintään 19 paikkaa".

Toimenpide perustuu PAN:n parlamentille esittämään aloitteeseen, joka oli ehdotus valtion vuoden 2023 talousarvion(OE2023) muuttamiseksi, ja hallitus suhtautui siihen myönteisesti.

NAV:n ANA:lle ilmoittamien tietojen mukaan kansallisilla lentoasemilla rekisteröitiin lokakuuhun 2022 mennessä 18 838 yksityisten suihkukoneiden lentoa, mikä on 1 041 lentoa enemmän kuin yksityisten lentokoneiden 17 797 lentoa vuonna 2021.

Kansallisista lentoasemista Humberto Delgadolla - joka on toimintakapasiteetin äärirajoilla - kirjattiin vuonna 2022 yli 2 600 suihkukoneen liikettä, mikä on noin 1,4 prosenttia Lissabonin lentoasemalle laskeutuneiden tai sieltä nousseiden lentojen kokonaismäärästä.

Viime vuoden marraskuuhun asti, 15 kuukautta sen voimaantulon jälkeen, lentoyhtiöiden perimästä lentomatkustuksen hiilidioksidiverosta saadut tulot olivat noin 42 miljoonaa euroa kansallisen siviili-ilmailuviranomaisen(ANAC) tietojen mukaan, joka lähetti noin 40,7 miljoonaa euroa ympäristörahastoon.