Listan kärjessä on sairaanhoitajana toimiminen: "Se on yksi palkitsevimmista ja keskeisimmistä ammateista, sillä siinä huolehditaan ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista ja tarjotaan heille fyysistä ja henkistä tukea. Sairaanhoitajat arvostavat työnsä haastavuutta ja vaihtelevuutta sekä mahdollisuutta parantaa potilaidensa elämänlaatua ja edistää yhteiskuntaa yleensä. Lisäksi sairaanhoitajuudella on suuri kysyntä työmarkkinoilla, siitä maksetaan hyvää palkkaa ja se nauttii suurta yhteiskunnallista arvostusta", todetaan tutkimuksessa ja NM:n raportoimassa selvityksessä.

Seuraavaksi on vuorossa ohjelmoijan työ: "Se on yksi dynaamisimmista ja innovatiivisimmista ammateista, sillä siinä luodaan ja kehitetään digitaalisia ratkaisuja monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Ohjelmoijat arvostavat työnsä luovuutta ja haastavuutta sekä mahdollisuutta työskennellä huippuluokan hankkeiden parissa ja monialaisten tiimien kanssa. Lisäksi ohjelmoinnissa on monenlaisia erikoisaloja, ja se on nykyään yksi parhaiten palkatuista ammateista."

Listan kolmas ammatti on arkkitehti: "Tämä on yksi luovimmista ja haastavimmista ammateista, sillä siinä suunnitellaan ja rakennetaan toimivia ja esteettisesti miellyttäviä tiloja ja rakennuksia. Arkkitehdit arvostavat työssään luovuutta ja innovatiivisuutta sekä mahdollisuutta työskennellä haastavien hankkeiden parissa ja erilaisten asiakkaiden kanssa. Lisäksi arkkitehtuuri on yhteiskunnassa arvostettu ammatti, josta maksetaan hyvä palkka ja jolla on suuri ammatillinen näkyvyys."

Viimeisenä palkitsevien ammattien listalla on kieltenopettajan työ: "Se on yksi palkitsevimmista ja rikastuttavimmista ammateista, koska siinä opetetaan viestintää ja ymmärrystä eri kulttuurien ja maiden välillä. Kieltenopettajat arvostavat mahdollisuutta työskennellä eritaustaisten ja -ikäisten ihmisten kanssa sekä mahdollisuutta kehittää kulttuurienvälisiä ja viestintätaitoja. Lisäksi kieltenopettajuus on yksi niistä ammateista, joilla on suuri kysyntä ja monia työmahdollisuuksia, ja se tarjoaa oikeudenmukaisen palkkauksen ja kasvavan yhteiskunnallisen tunnustuksen."