Julkisessa kuulemisessa olleen päivitetyn elvytys- ja sopeutumissuunnitelman (PRR) puitteissa tehty ehdotus hyödyttäisi ennen kaikkea vesihuoltoa 90 miljoonalla eurolla ja kulttuuriperinnön kunnostamista 35,4 miljoonalla eurolla, sanoi Algarven CCDR:n puheenjohtaja José Apolinário.

"PRR:n päivittämistä olisi täydennettävä vahvistamalla Algarven alueella toteutettavien hankkeiden määrärahoja, joiden määräksi arvioidaan 164,4 miljoonaa euroa, alueellisen taloudellisen perustan monipuolistamistavoitteen mukaisesti", CCDR totesi lausunnossaan.

Sama lähde korosti, että ehdotukset ovat "Aluekehitysstrategia - Algarve 2030" -ohjelman mukaisia ja että ne myös minimoivat covid-19-pandemian vaikutuksia ja "nopeuttavat rakenteellisten ongelmien ratkaisemista".

Lusalle puhuessaan José Apolinário huomautti, että ehdotettu 90 miljoonan euron lisäys Algarven vesitehokkuussuunnitelmaan liittyy PRR:n alun perin tähän asiaan osoittamaan 200 miljoonaan euroon, josta 164 miljoonaa on jo hyväksytty.

Virkamies korosti, että näistä 90 miljoonasta eurosta, jotka on tarkoitettu vesihuollon vahvistamiseen, 21 miljoonaa euroa käytetään "nykyisten säiliöiden ja suurten vedenottojärjestelmien käytettävissä olevan kapasiteetin ja joustavuuden lisäämiseen", kun taas loput 69 miljoonaa euroa mahdollistavat "vesihäviöiden vähentämisen kaupunkisektorilla".

"Tällä tavoin toteutettavat toimenpiteet edistävät todellisten häviöiden vähentämistä ja lisäävät näin ollen kulutuksen vähentämismahdollisuuksia vahvistamalla vähäisten järjestelmien infrastruktuurien uudelleenkorjausta ja toteuttamalla järjestelmien seuranta- ja valvonta-alueet", perusteli CCDR lausunnossaan.

"On myös syytä mainita kulttuuriperinnön uudelleenkorjaus, ehdotettu määrä 35,4 miljoonaa euroa, kulttuurin hallintoalueen tekemän tutkimuksen mukaan", sanoi CDDR.

José Apolinário selvensi, että PRR:n alun perin koko maalle suunnittelemasta 140 miljoonan euron kokonaissummasta vain miljoona oli tarkoitettu Algarvelle.

Ehdotettu 35,4 miljoonan euron kulttuuribudjetti mahdollistaisi investointien "suuremman hajauttamisen" tällä alalla ja tekisi kiireellisiä investointeja Algarven muistomerkkeihin ja kohteisiin, jotka alueen kulttuurin alueellinen osasto on yksilöinyt.

CCDR ilmoitti myös, että ehdotuksessa esitetään investointeja seuraaviin osa-alueisiin: asuminen (opiskelija-asuntojen riittävyys), investoinnit ja innovaatiot (Algarven sininen keskus ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen) sekä taidot ja osaaminen (uusien infrastruktuurien rakentaminen sekä 2. ja 3. asteen koulujen ja keskiasteen koulujen kunnostaminen ja laajentaminen).

Infrastruktuurit, eli Lagosin yritysvastaanottoalue, Alcoutimin ja Sanlúcar de Guadianan välinen silta, pohjoisen ja Olhãon välinen ohitustie ja nyt myös Faron ja São Brás de Alportelin välisen valtatie 2:n kunnostaminen uudelleen, ja kestävä liikkuvuus (eteläisen linjan uudistaminen Torre Vãn ja Tunesin välisellä osuudella), olivat myös mukana.

Sama lähde totesi, että ehdotus on laadittu yhteistyössä kuntien kanssa Algarven kuntien välisen yhteisön (AMAL), Portugalin ympäristöviraston (APA), Águas do Algarve -yhtiön, maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston (DGADR), maatalouden ja kalastuksen alueellisen osaston (DRAP), matkailun ja talouden toimijoiden kanssa.