"Valmistelemme parhaillaan ilmoituksia PRR:n (elvytys- ja sopeutumissuunnitelma) puitteissa kotituen osalta varmistaaksemme, että kaikilla sosiaalialalla kotituen osalta seurattavilla ihmisillä on tabletti, jolla varmistetaan, että he ovat aina yhteydessä, jolloin he voivat pysyä täysin itsenäisinä kodeissaan, mutta heillä on aina yhteys", sanoi Ana Mendes Godinho, jota Lusa-virasto siteeraa.

Ministeri sanoi, että laitteissa on myös seuranta- ja seurantapalveluita sekä muita toimintoja, jotka edistävät ullakkoa ja tervettä ikääntymistä.

Vastauksena toimittajien kysymykseen siitä, jakaisiko sosiaaliturva "tabletin, jossa on tietty ohjelma" näille ihmisille, Ana Mendes Godinho sanoi, että "se tulee olemaan juuri niin".