Tähän mennessä on otettu yhteyttä 5400 henkilöön, joista 1319 on päässyt arviointivaiheeseen liikkuvassa yksikössä, joka on jo kiertänyt 17 kuntaa. Tutkimuksen tulosten pitäisi olla tiedossa vuoden 2024 alussa, mutta Jaime Correia de Sousan mukaan "Matosinhosin ULS:ssä tehdyn pilottitutkimuksen tulosten arvioinnin perusteella voidaan ymmärtää, että tämä tutkimus on erittäin tärkeä, koska kerättyjen tietojen luonne ja laatu mahdollistavat potilaiden kattavan kuvauksen ja paremman tuen taudin kliiniselle hoidolle".

Tiedot eivät ole selkeitä, mutta eniten huomautetaan, että Portugalissa on noin 700 tuhatta astmapotilasta, joista 35 tuhannella saattaa olla taudin vakavin muoto. Mutta missä olemme nykyään astman esiintyvyyden suhteen? Vastaus selviää pian, sillä "Epi-astma - Prevalence and characterisation of people with asthma, according to the severity of the disease, in Portugal" (Epi-asthma - Astmaa sairastavien ihmisten esiintyvyys ja luonnehdinta sairauden vakavuuden mukaan Portugalissa) -hankkeen tiedonkeruu on siirtymässä loppuvaiheeseen.

Tutkimuksen tavoitteena on määrittää astman esiintyvyys sekä luonnehtia astmapotilaan profiilia, joka on "erittäin tärkeä tekijä hoidon kannalta", sanoo João Fonseca, immunoallergologi ja yksi tutkimuksen tieteellisistä koordinaattoreista, "koska esimerkiksi vaikean astman vaikutus potilaan jokapäiväiseen elämään on täysin erilainen kuin lievän tai keskivaikean astman, koska oireiden ja kohtausten esiintymistiheys ja voimakkuus ovat paljon suurempia ja sairauden hallitseminen on vaikeampaa".

Epi-astma on Minhon yliopiston(UMinho) bio- ja terveystieteiden tutkimuslaitoksen(ICVS), Porton yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan(FMUP) terveysteknologian ja -palveluiden tutkimuskeskuksen(CINTESIS) ja AstraZenecan aloite, joka toteutetaan koko Portugalin mantereella yhdessä 38 perusterveydenhuoltoyksikön lääkärien kanssa.