"Uusien kultaisten viisumien myöntämisen lopettaminen päättää ohjelman, joka kehitettiin maan kannalta vaikeana aikana. Päätöksellä pitäisi olla rajallinen vaikutus asuntomarkkinoihin, sillä se ei ollut ratkaiseva liikkeellepaneva voima transaktioiden määrässä tai arvossa mitattuna koko maassa", DBRS toteaa.

DBRS huomauttaa, että Portugalin asuntojen hintojen viimeaikaisen noususuuntauksen selittämisessä on tekijöitä, joilla on enemmän merkitystä, nimittäin uusien asuntojen puute, ulkomainen kiinnostus ja talouden elpyminen.