Hanke saa tukea elvytys- ja selviytymissuunnitelmalta (PRR), ja Bejaan sijoittautuneen yhdistyksen lausunnon mukaan sen tavoitteena on "antaa alueen yrityksille digitaalisia mahdollisuuksia".

"Lisäarvona [tässä hankkeessa] on antaa mikro- ja pienyrityksille mahdollisuus tietokoneistaa jokin palvelunsa, [...] enintään 2 000 euron suuruisilla avustuksilla, joita ei palauteta", selitti ACSTDB:n puheenjohtaja João Rosa Lusa-toimistolle.

Virkamiehen mukaan aloite "on vielä alkuvaiheessa", ja hän arvioi, että prosessi "otetaan käyttöön tämän vuoden kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen välisenä aikana".

ACSTDB kertoo myös, että sen koordinoimaan yhteenliittymään kuuluu myös Santarémin, Portalegren, Évoran ja Setúbalin piirien liike-elämän ja kaupan järjestöjä.