"Kutsuin Ukrainan presidentin vierailemaan Lissabonissa ja puhumaan myös parlamenttimme täysistunnossa. Tein sen, kuten sanoin, toimivaltuuksieni puitteissa, mutta myös tietoisena siitä, että minulla olisi parlamentin valtava enemmistö mukanani, kun esitin tämän pyynnön, joka hyväksyttiin välittömästi", Santos Silva ilmoitti.

Työjärjestyksen mukaan tasavaltalaiskokouksen puheenjohtajan tehtävänä on johtajakokousta kuultuaan "poikkeuksellisesti kutsua kansallisia ja ulkomaisia henkilöitä istumaan täysistuntosaliin ja puhumaan".

Parlamentin puhemies sanoi myös, että hän antoi käyttöön "sen erittäin suuren tietämyksen, joka on olemassa" edustajakokouksessa, "olipa se sitten kansanedustajien, Eurooppa-asioiden valiokunnan, mutta myös muiden valiokuntien tai virkamiesten tasolla", tukeakseen Ukrainaa Euroopan unionin jäsenyyden hakuprosessissa.

"Ja odotan, että presidentti Stefanchukin seuraavalla vierailulla täällä tasavallan edustajakokouksessa voimme allekirjoittaa yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla tämä yhteistyö virallistetaan", hän huomautti.