Portugalin arvopaperimarkkinakomissiolle(CMVM) tänään lähettämissään tiedoissa yhtiö ilmoittaa saaneensa tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä "CTT-konsernin pääoman haltijoille kuuluvan 16,1 miljoonan euron konsolidoidun nettotuloksen", joka ylittää 10,7 miljoonalla eurolla vuoden 2022 vastaavalla neljänneksellä saadun määrän.

"Konsernin nettotuloksen kehitykseen vaikutti myönteisesti toistuvan liikevoiton kasvu (+19,0 miljoonaa euroa)", sanotaan samassa tiedotteessa ja täsmennetään, että tähän tulokseen vaikutti kielteisesti myös "rahoitustuloksen heikkeneminen (-1,0 miljoonaa euroa)" ja "kauden tuloverojen epäsuotuisa kehitys (+3,9 miljoonaa euroa)".