"Lakkoilmoituksen osalta haluamme, että olosuhteet tarkistetaan, jotta lakko ei ole välttämätön ja jotta SEF:n työntekijöiden edut turvataan. Olen vakuuttunut siitä, että näin tapahtuu", José Luís Carneiro sanoi toimittajille.

Kyseessä on epävarmuus ulkomaalais- ja rajavalvontaviraston (SEF) tarkastajien tulevaisuudesta sen jälkeen, kun hallitus hyväksyi 6. huhtikuuta asetuksen, jolla perustetaan SEF:n työntekijöiden siirtymäkauden järjestelmä.

Samana päivänä hallitus hyväksyi myös diplomin, jolla perustetaan Portugalin vähemmistö-, maahanmuutto- ja turvapaikkavirasto (APMMA), joka korvaa SEF:n ulkomaan kansalaisia koskevissa hallinnollisissa asioissa ja integroi korkean maahanmuuttoviraston (ACM).

Ministeri korosti, että "ammattiliitot tietävät neuvottelujen sisällön ja sen, mitä olennaisia asioita tutkintotodistukseen sisällytettiin".

Ministeri korosti "monimutkaisuutta, arkaluonteisuutta ja hienovaraisuutta sanamuodoissa, joihin on sisällytettävä kokonaissuunnitelmassa hyväksytyt diplomit, joissa on huolellisesti vastattu olennaisilta osiltaan ammattiliittojen esittämiin kysymyksiin".

Osana tätä prosessia SEF-tarkastajat siirretään oikeuspoliisiin, kun taas muut kuin poliisivirkamiehet siirretään tulevaan virastoon ja kirjaamo- ja notaarilaitokseen.

Tarkastajia on tällä hetkellä noin 900 ja muita kuin poliisiviranomaisia noin 700.