ANAREC sanoo lausunnossaan olevansa "yllättynyt" tiedosta, jonka mukaan ministerineuvosto aikoo hyväksyä lakiehdotuksen, "jolla tupakan myyntikielto ulotetaan huoltoasemille".

"Koska on äärimmäisen tärkeää edistää terveyttä ja suojella väestöä ympäristön tupakansavulle altistumiselta, ei mielestämme näytä siltä, että tätä tietä kuljetaan rajoittamalla tupakan myyntipisteitä", yhdistys sanoo.

Toimenpide "osoittautuu epätasa-arvoiseksi ja syrjiväksi, sillä se suosii ja lisää harvojen elinkeinonharjoittajien tuloja ja myyntiä muiden kustannuksella, kuten polttoaineen tankkausasemien tapauksessa", yhdistys katsoo.

"Olkaamme realistisia: tupakkaa myydään edelleen, myynti keskitetään joihinkin toimipaikkoihin, mikä hyödyttää näitä yrityksiä ja vahingoittaa muita", yhdistys korostaa.

ANAREC vetoaa hallitukseen, "jotta se astuisi takaisin tupakanmyyntikiellon piiriin polttoaineasemilla, ala, joka on kärsinyt viime vuosina".

Yhdistys sanoo, että se ei ollut aiemmin kuullut tästä hallituksen aikomuksesta ja että se aikoo edelleen reagoida virallisesti tätä toimenpidettä vastaan, jota se pitää "epäoikeudenmukaisena ja suhteettomana".

Tupakan myynti automaateissa kielletään vuonna 2025, ja myöhemmin tänä vuonna tupakointi kielletään lakiehdotuksen mukaan julkisten rakennusten, kuten koulujen, oppilaitosten ja sairaaloiden, vieressä olevissa ulkotiloissa.

Tavoitteena on rajoittaa tupakan myynti tupakkakauppoihin tai vastaaviin sekä lentokentillä tammikuusta 2025 alkaen.