"Tämä strateginen investointi kohtuuhintaisten asuntojen alalla vahvistaa kunnan majoitustarjontaa sekä ratkaisee useita vuosia jatkuneen kaupunkitilanteen Mondim de Baston kylän sydämessä ja täyttää kaikkien paikallisten asukkaiden kanssa tehdyn sitoumuksen", sanoi kunnanjohtaja Bruno Ferreira.

Suunniteltu investointi on 3,1 miljoonaa euroa, joka kunnan mukaan takaa paikallisesti nimellä "Hotel das Rãs" tunnetun kiinteistön hankinnan ja kunnostamisen.

Hankkeen puitteissa rakennetaan 18 asuntoa, joilla vastataan asuntotilanteisiin kohtuuhintaisen vuokran muodossa Mondim de Baston paikallisen asuntostrategian puitteissa.

Valtuuston mukaan hanke "edistää ihmisten ja kotitalouksien sosiaalista ja alueellista osallisuutta ja ratkaisee myös jo vanhan esteettisen ongelman".

Rakennus on ollut keskeneräinen 80-luvulta lähtien, ja se sijaitsee maakuntakeskuksen keskustassa.