"Tämän vuoden tammi- ja helmikuun tietojen mukaan Portugali on tämän vuoden tammi- ja helmikuun tietojen mukaan kahdeksantena matkailukohteena eurooppalaisten 10 suosituimman matkakohteen joukossa ohi Alankomaiden, Ruotsin ja Irlannin. Yhdistynyt kuningaskunta on ensimmäisellä sijalla ja Espanja toisella, ja Yhdysvallat on ainoa Euroopan ulkopuolinen maa, joka on mukana listalla", todetaan tutkimuksessa, josta Publituris raportoi.

Mastercard Economic Instituten tutkimuksessa todettiin, että sekä vapaa-ajan- että liikematkat ovat jo elpyneet ja kasvavat viime vuotta enemmän, ja liikematkojen osalta elpyminen "tapahtui ennen kaikkea vuoden 2022 jälkipuoliskolta ja vuoden 2023 alkuun asti, jolloin ne ylittivät vapaa-ajan lennot alueilla, jotka suosivat paluuta "toimistoon"".

Vapaa-ajanmatkat sen sijaan säilyttivät "vankan kasvu-uransa, sillä ne lisääntyivät 25 prosenttia edellisvuoteen verrattuna", lisätään tutkimuksessa, jossa kerätään tietoa matkailun maailmanlaajuisesta tilasta ja otetaan huomioon muutokset taloudellisissa skenaarioissa ja kasvava kulutuskysyntä.

Tutkimuksen tärkeimpiin päätelmiin kuuluu myös se, että matkailijat pitävät edelleen elämyksiä ensisijaisina ja että eksklusiivisempien elämysten kysyntä on jopa kasvanut.

Portugalissa ja Mastercard Economic Instituten mukaan elämysten kysyntä yli kaksinkertaistui (151,6 %) vuoteen 2019 verrattuna ja kasvoi 45,3 % verrattuna maaliskuuhun 2023 edelliseen vuoteen, mikä on vastakkainen suuntaus tavaroiden ostamiseen käytetyille menoille, joiden kasvu oli vähäisempää, 68 % vuoteen 2019 verrattuna ja 35 % edelliseen vuoteen verrattuna.