Portugalin vakausohjelmasta ja kansallisesta uudistusohjelmasta antamassaan lausunnossa Euroopan komissio kehottaa maata "lopettamaan voimassa olevat energiatukitoimenpiteet vuoden 2023 loppuun mennessä ja käyttämään vastaavat säästöt julkisen talouden alijäämän pienentämiseen".

Ensi talven mahdollisen energiakriisin tilanteessa yhteisön toimeenpaneva elin pyytää, että nämä uudet tukitoimenpiteet, joilla energian hintoja korotetaan edelleen, suunnataan "heikossa asemassa olevien perheiden ja yritysten suojeluun, jotka ovat käytettävissä talousarvion kannalta ja joilla säilytetään energiansäästökannustimet".

Suositus annettiin sen jälkeen, kun hallitus viime viikolla ilmoitti noudattavansa Euroopan unionin (EU) maille energiakriisiä varten annettuja "yleisiä ohjeita", mutta myönsi lopettavansa julkisen tuen vuonna 2024, jos se ei ole perusteltua, kuten Euroopan komissio on suunnitellut.