Portal da Queixan mukaan pääasiallisia valituksia ovat viivästykset asiakirjojen saamisessa, vaikeudet ottaa yhteyttä elimeen ja ongelmat SEF:n verkkoalustan kanssa, mikä tekee SEF:stä yhden MAI:n eniten valittamista palveluista.

Portal da Queixa teki analyysin arvioidakseen kansalaisten tyytyväisyyttä organisaatioon samaan aikaan, kun on jo ilmoitettu uudet päivämäärät ulkomaalais- ja rajavalvontaviraston (SEF) tarkastajien lakolle Lissabonin, Porton, Faron ja Madeiran lentoasemilla - touko- ja kesäkuun lopulle - Portal da Queixa arvioi kansalaisten tyytyväisyyttä organisaatioon.

Vuoden alusta lähtien ja toukokuun 22. päivään mennessä Portal da Queixassa rekisteröitiin 1 357 valitusta, mikä merkitsee noin 363 prosentin kasvua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Analyysin mukaan helmi- ja maaliskuun 2023 välisenä aikana SEF:lle osoitettujen valitusten määrä kasvoi merkittävästi, 1 565‰, sillä helmikuussa valituksia oli 49 ja maaliskuussa 816. Tämän jälkeen SEF:n toiminta on lisääntynyt huomattavasti.

Tärkeimpiä valitusten syitä on asiakirjojen saamisen viivästyminen (kiireelliset pyynnöt), joka aiheutti 740 valitusta 1. tammikuuta ja 22. toukokuuta välisenä aikana, mikä merkitsee 422 prosentin kasvua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Portal da Queixa -portaalin SEF-sivu osoittaa kuluttajien tyytymättömyyden palveluun, sillä sen tyytyväisyysindeksi on 18,2 pistettä sadasta, vastausprosentti on 14,1 prosenttia ja ratkaisuaste 15,2 prosenttia. Nämä indikaattorit kuvastavat elimen heikkoa suoriutumista raportoituihin ongelmiin vastaamisessa ja niiden ratkaisemisessa.

"SEF:n reagoimattomuus valituksiin luo väistämättä negatiivista mainetta palvelulle, vaikka Portal da Queixa tarjoaa - sosiaalisen vastuun hankkeemme puitteissa - kaikki toimintonsa ilmaiseksi julkisyhteisöille edistääkseen luottamusta julkisiin palveluihin", korostaa Portal da Queixan perustaja Pedro Lourenço.