Tämä arvo on arvioitu kuuden ensimmäisen kuukauden ajalta vauvan syntymän jälkeen verrattuna raskautta edeltävään aikaan, ja se johtuu pääasiassa "vähittäiskaupan menojen 52 prosentin, terveydenhuollon 36 prosentin, sähkön ja kaasun 16 prosentin ja veden 9 prosentin kasvusta", INE täsmensi.

Koulutusmenot sen sijaan kasvavat sen jälkeen, kun lapsi on kuuden kuukauden ikäinen.

INE vertasi eri lähteistä saatuja hallinnollisia tietoja eli verohallinnolle ilmoitettuja laskuja tarkistaakseen, mitä muutoksia perheiden menomallissa tapahtuu ensimmäisen lapsen syntymän myötä.

Kuuden kuukauden aikana syntymän jälkeen kuljetusmenot vähenevät 34 prosenttia ja majoitus- ja ruokailumenot 31 prosenttia, ja ne "elpyvät vain lapsen ensimmäisenä syntymäpäivänä".

Menot alkavat lisääntyä neljännen raskauskuukauden jälkeen, ja ne kasvavat kolme kuukautta ennen syntymää, jolloin menot ovat keskimäärin 16,8 prosenttia korkeammat kuin ennen raskautta.

"Syntymäkuukautena kotitalouksien menot ovat huipussaan, ja ne ovat keskimäärin 19,7 prosenttia korkeammat ensimmäisten kuuden kuukauden aikana syntymän jälkeen", asiakirjassa todetaan.

Menojen kasvu neljännestä raskauskuukaudesta alkaen johtuu pääasiassa vähittäiskaupan ostoista.