Huhtikuun Office Flashpointin mukaan Lissabonissa otettiin käyttöön 25 500 m2 ja Portossa 11 700 m2 toimistotiloja. JLL vahvistaa olevansa markkinoiden liikkeellepaneva voima, sillä se on välittänyt 36 prosenttia Lissabonissa neuvotellusta pinta-alasta, joka vastaa 9 300 m2:ä, ja 21 prosenttia Portossa, joka vastaa 2 400 m2:ä. Vuoden yhteenlaskettuun tulokseen sisältyy 51 liiketoimintaa Lissabonissa ja 19 liiketoimintaa Portossa. Näistä JLL välitti 16 kauppaa Lissabonissa ja 5 Portossa, mikä takaa 31 prosentin ja 26 prosentin markkinaosuudet.

JLL:n toimistovuokrauksen johtaja Sofia Tavares kommentoi: "Olemme iloisia voidessamme osaltaan vauhdittaa markkinoita, jotka juuri nyt tarvitsevat välittäjiltä erityisen ennakoivaa lähestymistapaa. Talouden epävarmuuden vuoksi yritykset ovat varovaisempia ja lykkäävät päätöksentekoprosessejaan tai ainakin päättävät paljon pidempään toimitilojensa strategiasta. Tämä on eurooppalainen suuntaus, joka ei koske ainoastaan Portugalia.

"Kysyntä on kuitenkin edelleen aktiivista korkealaatuisten tilojen osalta, joissa on paljon pinta-alaa kerrosta kohti ja joissa otetaan huomioon kestävyysnäkökohdat. Markkina-asiantuntijoina meidän on nyt enemmän kuin koskaan vietävä näitä toimistoratkaisuja yrityksille ja osoitettava heille, että haastavammasta taloustilanteesta huolimatta tämä voi olla myös mahdollisuus löytää uusia tiloja, jotka mukautuvat uusiin työskentelytapoihin".