Kansallisen tilastokeskuksen(INE) yritys- ja kuluttajatutkimusten tulosten mukaan "kuluttajien luottamusindikaattori nousi joulukuun ja toukokuun välisenä aikana ja saavutti suurimman arvon sitten helmikuun 2022, kun se oli marraskuussa rekisteröinyt alhaisimman arvon sitten pandemian alkamisen huhtikuussa 2020".

Taloudellista ilmapiiriä kuvaava indikaattori laski toukokuussa sen jälkeen, kun se oli noussut tammi- ja huhtikuun välisenä aikana, ja luottamusindikaattorit laskivat kaikilla tutkituilla aloilla: Tehdasteollisuus, rakentaminen ja julkiset työt, kauppa ja palvelut.