"Tämä on hyvä uutinen Portugalin taloudelle, portugalilaisille perheille ja sille, mitä voimme odottaa vuodesta 2023 alkaen", sanoi Fernando Medina Lusa-toimistolle antamissaan lausunnoissa reagoiden kansallisen tilastokeskuksen(INE) tänään julkaisemiin tietoihin, jotka koskevat bruttokansantuotteen (BKT) kasvua tammikuusta maaliskuuhun (2,5 prosentin nousu edellisvuodesta ja 1,6 prosentin nousu edellisvuodesta) ja kuluttajahintaindeksin (CPI, joka laski huhtikuun 5,7 prosentista toukokuun 4,0 prosenttiin) kehitystä.

BKT:n kasvun osalta ministeri korosti, että se on "vahvistus Portugalin talouden kasvulle, joka perustuu pääasiassa vientiin": "Palveluiden vienti, erityisesti matkailu, mutta myös tavaravienti, eli Portugalin teollisuus osoittaa erittäin merkittävää kykyä edetä suhteessa vientimarkkinoihinsa ja edistää siten maamme vaurauden kasvua".