AIMA:n perustamisesta annettu lakiasetus julkaistiin tänään Diário da República -lehdessä, ja sillä lakkautetaan sulauttamalla ulkomaalais- ja rajavalvontavirasto (SEF) ja maahanmuuttovirasto (ACM).

Asiakirjan mukaan AIMA seuraa parlamentaarisista asioista vastaavan varaministerin alaisuudessa SEF:ää sen tehtävissä ulkomaan kansalaisia koskevissa hallinnollisissa asioissa ja maahanmuuttovirastoa maahanmuuttajien vastaanottoa ja kotouttamista Portugalissa koskevissa asioissa.

Haavoittuvammassa sosioekonomisessa asemassa oleville lapsille ja nuorille suunnatut sosiaalista osallisuutta edistävät ohjelmat, jotka tällä hetkellä kuuluvat ACM:n vastuualueeseen, siirretään Portugalin urheilu- ja nuorisoinstituutin vastuulle, todetaan asetuksessa.

"Tehokkaampi"

Hallitus korostaa, että "maahanmuutto- ja turvapaikka-asioihin liittyvien kansallisten ja eurooppalaisten julkisten politiikkojen toteuttaminen, erityisesti ulkomaalaisten maahantuloon ja pysyvyyteen sekä vastaanottoon ja kotouttamiseen liittyvät politiikat, tapahtuu nyt yhden hallintoyksikön alaisuudessa, ja maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden hallinnoinnissa noudatetaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, mikä tekee järjestelmästä tehokkaamman ja kestävämmän tuleville muuttopaineille ja humanitaarisille kriiseille".

Johtokunnan mukaan ACM:n sulautuminen AIMA:han edustaa "maahanmuuttoa ja monimuotoisuuden hallintaa koskevien julkisten politiikkojen uutta asemointia sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla, mikä ei ole vierasta nykyisten muuttovirtojen monimutkaisuuden vuoksi, sillä ulkomaan kansalaisten dokumentointi on ensimmäinen askel säännöllisen, turvallisen ja hallitun maahanmuuton kotouttamisprosessissa".

Passit ja oleskeluluvat

SEF:n lakkauttamisen yhteydessä Instituto de Registo e Notariado (IRN) huolehtii nyt SEF:lle kuuluneesta Portugalin sähköisen passin myöntämiseen ja myöntämiseen liittyvästä toimivallasta sekä oleskelulupien uusimiseen liittyvistä tehtävistä, minkä ansiosta maan alueella säännöllisesti asuvat kansalaiset voivat hoitaa vastaavat asiakirjaprosessit samoissa paikoissa kuin maan kansalaiset.

Asetuksella edistetään myös Portugalin rajavalvontajärjestelmän uuden kokoonpanon edellyttämiä lainsäädännöllisiä muutoksia, joilla perustetaan rajavalvonnan ja ulkomaalaisten koordinointiyksikkö.

"Portugalin rajavalvontajärjestelmän uuteen kokoonpanoon siirtymisen vakauden takaamiseksi päätettiin säätää, että tämä asetus tulee voimaan 29. lokakuuta 2023, joka on sama kuin kesän IATA:n päättyminen", todetaan asiakirjassa, jonka ministerineuvosto hyväksyi 6. huhtikuuta, ja korostetaan, että kyseiseen päivämäärään mennessä toteutetaan tarvittavat toimet AIMA:n perustamisen takaamiseksi, nimittäin johtokunnan jäsenten nimittäminen.

Poliisin tehtävät

Osana SEF:n lakkauttamista poliisin toimivalta siirtyy yleisen turvallisuuden poliisille, kansalliselle tasavaltalaiskaartille ja oikeuslaitoksen poliisille.

GNR vastaa meri- ja maarajojen, myös risteilyterminaalien, seurannasta, tarkastuksesta ja valvonnasta. PSP vastaa lentoasemien rajojen seurannasta, tarkastuksista ja valvonnasta, ja PJ vastaa laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan tutkinnasta.

SEF:n rakenneuudistuksesta päätti edellinen hallitus, ja tasavallan parlamentti hyväksyi sen marraskuussa 2021 lykättyään sitä kahdesti.