NOVA SBE on laatinut Eurostatin ja kansallisen tilastokeskuksen(INE) yhdistettyihin tietoihin perustuvan tutkimuksen "Evaluation of the Impact of the Local Accommodation in Portugal" (Paikallisen majoituksen vaikutusten arviointi Portugalissa) Associação do Alojamento Local in Portugalin(ALEP) pyynnöstä.

Tutkimuksen alustavien tulosten mukaan AL:n yöpymisten määrä vuonna 2019 oli 38,4 miljoonaa, "mikä vastaa noin 40 prosenttia kaikista yöpymisistä maan alueella". Kirjoittajat huomauttavat, että INE aliarvioi AL-yöpymisten kokonaismäärän Portugalissa, koska se laskee vain vähintään 10 vuodepaikan majoitusliikkeissä tapahtuneiden yöpymisten määrän, joka vastasi 10,2 miljoonaa yöpymistä vuonna 2019.

Euroopan unionin viralliset tiedot (CETUR/EUROSTAT) "viittaavat siihen, että Portugalissa oli yhteensä yli 28,2 miljoonaa yöpymistä alle 10 vuodepaikkaa tarjoavissa LA:issa samalla ajanjaksolla" (joita INE ei ole ottanut huomioon), lukee ennakkoraportin tiivistelmässä.

Myös ennakkoraportin mukaan AL-yksiköissä vuonna 2019 yöpyneet matkailijat käyttivät Portugalin taloudessa yli 8 miljardia euroa, "mikä vastasi yli 8,5 prosenttia tavaroiden ja palvelujen kokonaisviennistä ja noin 3,8 prosenttia BKT:sta". Yöpymiset AL-yksiköissä edustivat noin 40 prosenttia kaikista yöpymisistä maan alueella vuonna 2019, ja tämä prosenttiosuus oli suurempi joissakin kohteissa, kuten Lissabonissa ja Portossa.

Kirjoittajat huomauttavat, että "matkailijoiden majoituskulut vastaavat keskimäärin vain 26 prosenttia heidän kokonaiskustannuksistaan", joten "ilman paikallista majoitusta on vaarana menettää AL:ään liittyvät tulot" ja myös loput 74 prosenttia, jotka nämä matkailijat käyttävät muihin tuotteisiin ja palveluihin.

Näistä tuotteista ja palveluista AL:ssa majoittuvat matkailijat käyttivät 5,8 miljardia euroa ruokaan ja juomaan ja 4,2 miljardia euroa liikenteeseen, "TAP on yksi tärkeimmistä edunsaajista", supermarkettien kulujen lisäksi, 500 miljoonaa euroa eri matkanjärjestäjille, kulttuuripalveluihin sekä virkistys- ja vapaa-ajan palveluihin.

"Ilman paikallista majoitusta ja vaikka hotellien käyttöaste kasvaisi 15 prosenttia koko vuoden ajan, arvoihin, joita ei ole koskaan nähty vuositasolla, yli 23 miljoonaa yöpymistä ei tapahtuisi. Suoraan sanottuna näiden yöpymisten menetys merkitsisi myös 4,7 miljardin euron menettämistä matkailijoiden rahankäytössä, mikä vastaa 2,2 prosentin menetystä kansallisesta BKT:stä", korostetaan.


Yli 1 000 hotellia tarvitaan

Portugalin nykyisen majoituskapasiteetin korvaamiseksi AL-yksiköissä olisi rakennettava 1 030 uutta hotellia, joista 168 Portossa, 169 Algarvessa ja 211 Lissabonissa. Tutkimuksen "Impact Assessment of Local Accommodation in Portugal" (Paikallisen majoituksen vaikutusten arviointi Portugalissa) ovat laatineet Nova SBE:n professorit João Bernardo Duarte, Pedro Brinca ja João Pedro Ferreira.

"INE ei ole vielä julkaissut matkailun vastaanottoa koskevia lukuja vuodelta 2022, mutta hallituksen esittämät luvut viittaavat siihen, että vuosi on tulojen osalta vielä parempi", he korostavat. Eurostat puolestaan sijoitti Portugalin yöpymisten kokonaismäärän vuonna 2022 samaan suuruusluokkaan kuin vuonna 2019, sillä AL:ssa rekisteröitiin 30 992 816 yöpymistä (vuonna 2019 se oli 31 064 000), mikä osoittaa alan "valtavan joustavuuden", sillä viime vuonna ala "käytännössä toipui pandemiasta".