Vuoden 2023 talousnäkymien päivitysraportissa OECD arvioi inflaation hidastuvan 8,1 prosentista vuonna 2022 5,7 prosenttiin vuonna 2023 ja laskevan 3,3 prosenttiin vuonna 2024 energian ja elintarvikkeiden hintojen vakiintuessa.

Nämä ennusteet ovat vertailukelpoisia marraskuussa julkaistussa raportissa ennustetun 6,6 prosentin tämän vuoden ja 2,4 prosentin vuoden 2024 inflaation kanssa.

Tärkeimmistä talouselämän instituutioista julkisen talouden neuvosto (CFP) arvioi inflaatioksi 5,9 prosenttia, Portugalin keskuspankki (BdP) 5,5 prosenttia, Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) 5,7 prosenttia ja valtiovarainministeriö ja Euroopan komissio 5,1 prosenttia.

OECD ennustaa pohjainflaation olevan 4,7 prosenttia tänä vuonna ja 3,4 prosenttia vuonna 2024.

Pariisissa sijaitseva laitos toteaa, että "julkisen talouden toimenpiteet tarjoavat jonkin verran kompensaatiota heikossa asemassa olevien kotitalouksien tulojen tukemiseksi, mutta hidastavat inflaation hidastumista".

OECD ennustaa myös, että alijäämä laskee 0,4 prosentista vuonna 2022 0,1 prosenttiin tänä vuonna ja vuonna 2024, kun taas hallitus viittaa 0,4 prosentin budjettialijäämään tänä vuonna ja 0,1 prosenttiin vuonna 2024.