Työmarkkinaosapuolten kokouksessa esitetyssä asiakirjassa ei kuitenkaan mainita niiden työntekijöiden kokonaismäärää, jotka saavat tällä hetkellä kansallista vähimmäispalkkaa.

Vähimmäispalkkaa saavien työntekijöiden prosenttiosuuden lasku "koski molempia sukupuolia ja nuoria (-3,0 prosenttiyksikköä naisilla, -1,5 prosenttiyksikköä miehillä ja -2,6 prosenttiyksikköä alle 25-vuotiailla työntekijöillä)", ministeriö toteaa.

"Maaliskuussa 2023 oli 80 tuhatta työntekijää vähemmän", joilla oli kansallinen vähimmäispalkka verrattuna maaliskuuhun 2022, "vaikka työllisyyden määrä on kasvanut".

Asiakirjasta käy myös ilmi, että noin 107 000 työntekijää vaihtoi työpaikkaa lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana saatuaan keskimäärin 13 prosentin palkankorotuksen eli noin 150 euroa.

Työpaikkaa vaihtaneiden työntekijöiden kokonaismäärästä 52 000 on nuoria, jotka saivat keskimäärin 16 prosentin korotuksen (noin 160 euroa) samana puolivuotiskautena.

Hallitus muistuttaa myös jälleen kerran, että yleisesti ottaen huhtikuuhun asti palkat kasvoivat keskimäärin noin 8 % viime vuoteen verrattuna, 1 328 euroon, samaan aikaan kun ilmoitettu työllisyys kasvoi (180 tuhatta työntekijää enemmän verrattuna vuoteen 2022).