Tämä merkitsee 3,3 prosentin laskua viime vuoteen verrattuna, kun taas muiden miljonäärien omaisuus on laskenut 3,6 prosenttia, ja heidän yhteisvarallisuutensa arvo on nyt 83 miljardia dollaria.

Jyrkimmin (7,4 %) omaisuus väheni Pohjois-Amerikassa, 3,2 % Euroopassa ja 2,7 % Aasian ja Tyynenmeren alueella. Toisaalta Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Lähi-idässä rikkaudet kasvoivat vuoden 2022 aikana öljy- ja kaasualan korkean tuloksen ansiosta.

World Wealth Report 2023 kattaa 71 maata, jotka vastaavat yli 98 prosentista maailman BKT:stä ja 99 prosentista markkinakapasiteetista. Raporttia varten kysyttiin yli 3171 osakkeenomistajaa 23 suurelta markkina-alueelta Pohjois- ja Latinalaisessa Amerikassa, Euroopassa, Lähi-idässä ja Aasian ja Tyynenmeren alueella, kun taas Capgemini 2023 Global Affluent Insights Survey -tutkimuksessa kysyttiin 3203 yksityishenkilöltä, joilla on osakkeita 11 suurella markkina-alueella Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella. Muiden näkökulmien vahvistamiseksi Wealth Management Executive Survey 2023 -tutkimuksessa saatiin myös 90 vastausta Wealth Management -yrityksiltä, yleispankeilta, itsenäisiltä jälleenmyyjiltä ja perheyrityksiltä 14 markkina-alueella. Relationship Manager Survey 2023 kerää vielä 800 vastausta yhdeksältä markkina-alueelta.

Epävarmasta taloudellisesta ympäristöstä huolimatta kiinnostus ESG:tä kohtaan säilyy, sillä vain 23 prosenttia osakkeenomistajista ilmoitti ESG:hen liittyvien omistustensa kasvaneen. Kyselyyn vastanneista 41 prosenttia ilmoitti, että ESG-sijoitusluokituksen vaikutus on yksi heidän tärkeimmistä prioriteeteistaan, ja 63 prosenttia osakkeenomistajista ilmoitti pyytäneensä ESG-luokituksia aktiivisille osakkeilleen. Samaan aikaan kuitenkin vain muutama omaisuudenhoitoyhtiö, 52 prosenttia, pitää ESG-tietojen analysointia tärkeimpänä prioriteettinaan.

Noin 40 prosenttia haastatelluista varainhoitajista vahvisti tarvitsevansa lisää tietoa ymmärtääkseen ESG:n vaikutuksia, ja lähes puolet sanoi tarvitsevansa lisää tietoa ennen kuin he voivat käsitellä aihetta tehokkaasti asiakkaiden kanssa.

Tutkimuksen mukaan digitaalisten työkalujen puute estää tällä hetkellä asiakasjohtajia tarjoamasta riittävää rahoitusneuvontaa ja arvokasta kokemusta, mikä vaikuttaa tuloksiin.

Keskimäärin vain joka kolmas haastatelluista yrityksistä luokitteli digitaalisen kypsyyden yrityksensä vahvuudeksi. 45 prosenttia niistä sanoi myös, että kustannukset asiakasvastaavaa kohden kasvavat, mikä johtuu pääasiassa tehottomuudesta, jota on havaittu koko arvoketjussa.

Tutkimuksessa todetaan, että ajantasaisen digitaalisen valmistelun puute sekä puutteelliset monikanava-alustat lisäävät asiakaspäälliköiden ajanhukkaa epäolennaisiin toimintoihin, jolloin vain kolmannes heidän käytettävissä olevasta ajastaan jää myyntiä edeltäviin ponnisteluihin ja asiakasvuorovaikutukseen, mikä luo jännittyneen ilmapiirin, jonka kaikki prosessiin osallistuvat tuntevat. 56 prosenttia tutkimuksessa kysytyistä osakkeenomistajista vahvisti, että näiden palvelujen tarjonta vaikuttaa heidän salkunhoitoyrityksensä valintaan. Kuitenkin vain joka toinen myönsi olevansa tyytyväinen asiakassalkunhoitajansa tarjoamiin palveluihin. Lähes 31 prosenttia paljasti, että he todennäköisesti vaihtaisivat palveluntarjoajaa seuraavan 12 kuukauden aikana.

Alueellisesti Pohjois-Amerikassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella on eniten varallisuutta, sekä miljonäärien määrän että kokonaisvarallisuuden osalta, 46 prosenttia ja 32 prosenttia kummallakin alueella. Huolimatta siitä, että aktiivisten osakkeiden hallussa on lähes 27 miljardia dollaria (lähes 32 % osakkeenomistajien kokonaisvarallisuudesta), 34 % osakkeiden hallinnointiyrityksistä ei tutki tätä markkinaosuutta.


Author

Star in the 2015 music video for the hit single “Headlights” by German musician, DJ and record producer Robin Schulz featuring American singer-songwriter Ilsey. Also a journalist.

Jay Bodsworth