On luultavasti hyödyllistä aloittaa joistakin laajoista määritelmistä: Maailman terveysjärjestö(WHO) määrittelee palliatiivisen hoidon seuraavasti:

"Palliatiivinen hoito parantaa niiden potilaiden ja heidän perheidensä elämänlaatua, jotka kohtaavat hengenvaaralliseen sairauteen liittyviä fyysisiä, psykologisia, sosiaalisia tai hengellisiä haasteita. Myös hoitajien elämänlaatu paranee".

Tämä määritelmä sopii hyvin perheille, jotka saavat tukea omassa kodissaan, on tärkeää muistaa, että asiakkaat haluavat usein säilyttää nykyiset elämänvalintansa, mutta tarvitsevat tähän jonkin verran apua. Hoitotiimin on aina oltava valppaana asiakkaan tarpeiden muuttuessa.

Joillekin palliatiivista hoitoa tarvitaan useiden vuosien ajan, kun he selviytyvät nykyisen sairautensa haasteista, mutta toisille palliatiivista hoitoa annetaan ymmärtäen, että seuraava tarvittava tukivaihe on saattohoito.

Elämän loppuvaiheen hoito

Elämän loppuvaiheen hoidosta on monia määritelmiä, mutta National Cancer Institute (NCI) tarjoaa tämän määritelmän, joka soveltuu hyvin ihmisten tukemiseen heidän omissa kodeissaan kokonaisvaltaisella tuella, ei vain asiakkaalle vaan myös hänen perheelleen.

"Hoitoa annetaan ihmisille, jotka ovat lähellä elämänsä loppua ja jotka ovat lopettaneet sairautensa parantamiseen tai hallintaan tähtäävän hoidon. Elämän loppuvaiheen hoito sisältää fyysistä, emotionaalista, sosiaalista ja hengellistä tukea potilaille ja heidän perheilleen. Elämän loppuvaiheen hoidon tavoitteena on hallita kipua ja muita oireita, jotta potilas voi olla mahdollisimman hyvin. Elämän loppuvaiheen hoito voi sisältää palliatiivista hoitoa, tukihoitoa ja saattohoitoa, jota kutsutaan myös lohdutushoidoksi.".

Saar@Homen tavoitteena on tarjota asiakkaillemme yksilökeskeistä hoitoa heidän omassa kodissaan ja tukea heitä heidän elintoiminnoissaan sairautensa hallinnassa hyvin koulutetun, sairaanhoitajan johtaman ja kokeneen hoitotiimin huomaamattoman tiimin avulla.

Meillä on kokemusta yhteistyöstä muiden terveyspalvelujen tarjoajien ja terveysperheessä työskentelevien lääkäreiden kanssa, ja yhteisenä tavoitteena on varmistaa, että asiakkaalle ja hänen perheelleen annetaan laadukasta hoitoa ja tukea.

Apu on vain puhelinsoiton päässä! Jos haluat puhua suoraan Saar@homen kanssa, soita numeroon +351 961 310 877 tai tutustu verkkosivuille www.saarathome.com.