Uudessa laissa alennetaan tiemaksun maksamatta jättämisestä määrättävän sakon vähimmäismäärää, joka "vastaa viisinkertaista vastaavan tiemaksun arvoa, kuitenkin vähintään 25 euroa", ja enimmäisarvoa, joka "vastaa kaksinkertaista sakon vähimmäismäärää" eli 50 euroa. Säädös tulee kuitenkin voimaan vasta 1. heinäkuuta 2024.

Toinen muutos on se, että jos rikkomukset on tehnyt sama henkilö, saman kuukauden aikana, samalla ajoneuvolla ja samalla tieinfrastruktuurilla, "sakon enimmäisarvo vastaa yhden hallinnollisen rikkomuksen arvoa" ja vähimmäisarvo "vastaa tiemaksujen kertymää, eikä yksittäistä hallinnollista rikkomusta suurempia kustannuksia voida periä".

Toukokuussa oikeusasiamies aloitti 45 perusteellista tutkimusmenettelyä vuonna 2022 vastaanotettujen tietullien maksamista koskevien kantelujen johdosta, joissa kiistettiin ennen kaikkea maksettavaksi vaadittu suhteeton määrä ja se, ettei maksua varten ollut otettu etukäteen yhteyttä.