Iberinform-tietokannan mukaan, joka kokoaa yritykset eri puolilta maata yhteen hakemistoon, jäljellä olevissa 10 kunnassa on 27 prosenttia Faron alueen yrityksistä, johon kuuluu yhteensä 16 kuntaa.


Tiedot osoittavat, että alueella "mikroyritykset [enintään 10 työntekijää ja enintään kahden miljoonan euron liikevaihto] ovat vallitsevia", mikä vastaa noin 89 prosenttia kaikista yrityksistä.


"Mikroyritysten osuus alueen kokonaisliikevaihdosta on kuitenkin vain 13 prosenttia", sanoo yritys, joka on espanjalaisen Crédito e Caución-luottovakuutusyhtiön tytäryhtiö.


Pienyritykset (11-50 työntekijää ja enintään 10 miljoonan euron liikevaihto), jotka edustavat noin 10 prosenttia kaikista yrityksistä, johtavat liikevaihdon osalta, sillä niiden osuus on 31 prosenttia kokonaisarvosta, se lisää.


Iberinformin tietojen mukaan keskisuuret yritykset (51-250 työntekijää ja enintään 50 miljoonan euron liikevaihto) muodostavat noin prosentin kaikista yrityksistä ja saavuttavat 29 prosenttia liikevaihdostaan, kun taas suurten yritysten osuus on alle yksi prosentti ja ne vastaavat 26 prosentista kokonaisliikevaihdosta.


Rakennusalalla on 13 prosenttia yrityksistä ja sen osuus liikevaihdosta on 13 prosenttia, kun taas palvelualalla on 42 prosenttia yrityksistä ja se vastaa 28 prosentista liikevaihdosta.


Tietojen mukaan viimeisten viiden vuoden aikana perustettujen yritysten osuus on 40 prosenttia alueen kaikista yrityksistä ja ne tuottavat 10 prosenttia kokonaisliikevaihdosta.