REN:n mukaan kesäkuuhun mennessä aurinkosähkö tuotti 7 prosenttia ja biomassa 6 prosenttia sähkönkulutuksesta, kun taas maakaasun osuus oli 19 prosenttia ja loput 20 prosenttia vastasi tuontitasetta.

"Puolivuotiskauden kokonaisuudessa vesivoiman tuottavuusindeksi oli 0,79 (historiallinen keskiarvo 1), tuulivoiman tuottavuusindeksi 0,92 ja aurinkoenergian tuottavuusindeksi 1,07".

Sähkönkulutus oli vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana "samansuuruinen kuin edellisen vuoden vastaavana aikana", ja se laski 0,3 prosenttia, kun otetaan huomioon lämpötilan ja työpäivien vaikutukset.

Kun tarkastellaan vain kesäkuun tilannetta, sähkönkulutus kasvoi 0,5 prosenttia edellisvuodesta, mikä johtui keskimääräistä korkeammista lämpötiloista. Kun lämpötilan ja työpäivien määrän vaikutukset otetaan huomioon, se laski 1,3 prosenttia.

Kesäkuussa vesivoima oli suotuisampi, ja sen indeksi oli 1,11 (historiallinen keskiarvo 1), kun taas tuuli- ja aurinkosähköolosuhteet olivat keskimääräistä huonommat, ja indeksit olivat 0,81 ja 0,97.