Nämä ovat sosialistien varapuheenjohtajan Ana Paula Bernardon lehdistötilaisuudessa esittämän mietintöä koskevan ehdotuksen kaksi päälinjaa, ja hän pyrki välittämään ajatuksen avautumisesta suhteessa hänen asiakirjansa alkuperäiseen versioon tehtyihin muutoksiin.

Varajäsenen mukaan "ei ole kirjattu yhtään tilannetta, jossa olisi ollut asianmukaisia todisteita valtiovarain- ja infrastruktuuriministeriön harjoittamasta puuttumisesta hallintoon".

Samaan aikaan päätelmissä suositellaan myös "parempaa yhteydenpitoa" muihin toimeenpaneviin ministeriöihin sellaisten tulevien tapausten osalta, joissa julkisen sektorin yrityksillä on yhteistä omistusta.

Toinen johtopäätös, jota edustaja pitää polemiikkina, liittyy siihen, että Alexandra Reisin poistumisen TAP:n hallinnosta, puolen miljoonan euron korvauksen ja pian sen jälkeen tapahtuneen NAV:n johtoon siirtymisen välillä ei ole "todisteita mistään yhteydestä".

Lehdistötilaisuudessa esitellyssä poliittisessa suunnitelmassa Ana Paula Bernardolta kysyttiin, pyrittiinkö PCP:n äänestämään tyhjää sisällyttämällä satamaan viittauksia "TAP:n työntekijöihin kohdistuviin kielteisiin vaikutuksiin" koko yhtiön rakenneuudistusprosessin ajan.

Tähän kysymykseen vastatessaan sosialistinen kansanedustaja ei koskettanut PS: n mahdollisia poliittisia tavoitteita loppuraportin äänestyksen osalta, vaan korosti kokemustaan UGT:n syndikalistina.

Toimittajille Ana Paula Bernardo mainitsi parlamentin toimikunnan aikana syndikaattien kanssa tehtyjen kuulemisten tulokset, joissa todettiin, että "rakenneuudistussuunnitelmalla oli kielteisiä vaikutuksia työntekijöihin".

"Ammattiliittosopimusten keskeyttämisen jälkeen TAP:n ja syndikaattien välillä allekirjoitettiin väliaikaisia hätäsopimuksia", joissa nähtiin "palkkojen leikkauksia 20-50 prosenttia", mikä ei estänyt "työntekijöiden määrän voimakasta vähenemistä mekanismeilla, kuten määräaikaisten sopimusten uusimatta jättämisellä, sovituilla irtisanomisilla ja joukkoirtisanomisilla".

Osapuolet voivat esittää muutoksia tähän alustavaan versioon 10. heinäkuuta asti. Parlamentin tutkimusraportista keskustellaan ja äänestetään 13. heinäkuuta, ja täysistunto antaa siitä tuomion 19. heinäkuuta.