Kokoukseen osallistuivat kaupunginvaltuutettu Maxime Sousa Bispo ja CCDR-Algarven, Amorim Cork Insulationin eli ACI:n, Pestana-konsernin ja "Factory Neighbours" -asukaskomitean edustajat.

Valkoisena savuna tunnistettujen ilmakehään joutuvien päästöjen vähentämiseen tähtäävien töiden ensimmäisen vaiheen osalta on todettava, että ACI on edistynyt hyvin, sillä esisuodattimen asennus on käytännössä saatu päätökseen ja työt jatkuvat. Tällä hetkellä esisuodatin on 40-prosenttisesti toiminnassa, mutta sen odotetaan olevan täysin toiminnassa ensi heinäkuun alussa, jolloin valkoisen savun määrän odotetaan vähenevän 60-80 prosenttia.

Tällä välin ACI on jo käynnistänyt työn toisen vaiheen valkoiseksi savuksi tunnistettujen ilmakehään joutuvien päästöjen vähentämiseksi. Tätä varten esisuodatinratkaisusta vastaava itävaltalainen yritys on saanut uuden sopimuksen lopullisena suodattimena toimivan prototyypin suunnittelusta ja asennuksesta, jonka odotetaan tapahtuvan syyskuussa 2023.

Teollisuusyksikön jätehuoltomekanismien osalta ACI on jo saanut valmiiksi betoni- ja teräsrakenteista koostuvien suljettujen tilojen asentamisen, jotka on suunniteltu erityisesti uunista ja nokisuodattimesta peräisin olevan korkkipolttojätteen sijoittamista varten (ja joista musta savu on peräisin). Tämän odotetaan vähentävän merkittävästi pölypitoisuuksia tehtaan ympäristössä.

Kaikki kokouksen osapuolet olivat yhtä mieltä siitä, että ACI on edistynyt merkittävästi, mutta sekä Silvesin kunta että Vizinhos da Fábrican asukaskomitea korostivat, että koko prosessin ratkaisevin hetki on meneillään olevien töiden lopputuloksen arviointi, jossa odotetaan, että havaitut ympäristöpoikkeavuudet korjataan tehokkaasti ja taataan tehtaan toiminta ilman valkoista savua tai hajuja (Suberin), melutaso alennetaan lakisääteisiin rajoihin, pölypitoisuudet pienenevät merkittävästi ja PM10-pitoisuudet analysoidaan tarkemmin toimivaltaisten hallintoelinten toimesta.

"Tehtaan naapurit" kertoivat Portugal Newsille, että he "kiittävät Silvesin kaupunginvaltuuston pysyvää toimeenpanevaa elintä sen tuesta ja ponnisteluista tämän osallistavan prosessin toteuttamisessa, jonka tarkoituksena on korjata Corticeira Amorimin Vale da Lamassa, Silvesissä sijaitsevan tehtaan ympäristöön liittyvät epäkohdat ja vähentää näin ollen tehtaan toiminnasta aiheutuvaa saastumista sekä parantaa ACI:n ja naapuruston välistä suhdetta, mikä osaltaan edistää yhdentyneempää ja osallistuvampaa yhteisöä ympäristöasioissa, jotka ovat yleishyödyllisiä".