Christine Lagarden johtama toimielin kehottaa lausunnossaan Euroopan kansalaisia esittämään mielipiteensä EKP:n verkkosivuilla tänään ja 31. elokuuta välisenä aikana toteutettavassa kyselyssä seitsemästä uuteen setelisarjaan ehdotetusta aiheesta.

"Haluamme, että eurooppalaiset samaistuvat euroseteleiden ulkoasuun, minkä vuoksi heillä on aktiivinen rooli uuden teeman valinnassa", EKP:n pääjohtaja totesi lausunnossaan seteleistä, joista keskuspankki pyrkii tekemään turvallisempia ja ympäristöä vähemmän kuormittavia.


Kansalaiset voivat kertoa mielipiteensä ennalta valituista teemoista, joita ovat muun muassa "Meidän Eurooppamme, me itse", "Linnut: vapaita, joustavia ja inspiroivia", "Eurooppalainen kulttuuri", "Kädet: yhdessä rakennamme Eurooppaa", " Tulevaisuus kuuluu sinulle", "Joet: elämän vedet Euroopassa" tai "Eurooppalaiset arvot heijastuvat luonnossa".

Toimielimen mukaan jotkin valituista teemoista ovat abstraktimpia kuin toiset, ja teemojen kuvausten ja niihin liittyvien kertomusten "tarkoituksena on vain välittää keskeinen ajatus, jota kehitetään ja tulkitaan myöhemmin euroseteleiden uuden ulkoasun suunnittelussa".

EKP valitsee kyselyjen tulosten perusteella vuoteen 2024 mennessä teeman, jonka jälkeen järjestetään uusien seteleiden suunnittelukilpailu, ja EKP:n odotetaan päättävän vuonna 2026 tulevasta suunnittelusta sekä uusien seteleiden tuotannon ja liikkeeseenlaskun aloittamisesta.

"Työskentelemme uuden teknisesti kehittyneen setelisarjan parissa, jonka tarkoituksena on estää väärentäminen ja vähentää ympäristövaikutuksia", selitti EKP:n johtokunnan jäsen Fabio Panetta.