"Eurosetelit ja -kolikot on pääsääntöisesti hyväksyttävä kaikissa liiketoimissa niiden luonteesta riippumatta. Luotonantaja on velvollinen hyväksymään minkä tahansa setelin tai kolikon, eikä se voi pääsääntöisesti kieltäytyä hyväksymästä sitä", BdP selittää verkkosivuillaan.

Pankkivalvontaviranomainen selventää, että "euroseteleiden ja -kolikoiden mahdollinen hylkääminen maksuvälineenä voi perustua vain vilpittömyyteen (esimerkiksi jos velallisen esittämän setelin arvo on epäsuhtainen suhteessa maksun velkojalle maksettavaan määrään) tai jos osapuolet ovat sopineet käyttävänsä muuta maksuvälinettä".

"Tämä käsitys vastaa sitä, mitä 22. maaliskuuta 2010 annetussa Euroopan komission suosituksessa euroseteleiden ja -kolikoiden laillisen maksuvälineen soveltamisalasta ja seurauksista esitetään", BdP toteaa.

Portugalissa on kuitenkin lainsäädännöllisiä rajoituksia käteisellä maksamiselle:

Elokuun 22. päivänä annetussa laissa nro 92/2017, jossa edellytetään tietyn maksuvälineen käyttöä vähintään 3 000 euron suuruisissa liiketoimissa ja jolla muutetaan yleistä verolakia ja yleistä verorikosjärjestelmää;

kesäkuun 26. päivänä annettu asetus nro 246/2007, jonka mukaan "kukaan ei ole velvollinen hyväksymään yhdessä maksussa yli 50 nykyistä eurokolikkoa, lukuun ottamatta valtiota, joka toimii valtiovarainministeriön kautta, Banco de Portugalia ja luottolaitoksia, joiden toiminta koostuu yleisön talletusten vastaanottamisesta", BdP selittää.

"Euroseteleiden ja -kolikoiden maksamisesta kieltäytymisestä ei määrätä seuraamuksia. Kieltäytymisellä on kuitenkin seurauksia osapuolten väliseen sopimussuhteeseen. Portugalin siviililain mukaan velallinen täyttää velvoitteensa suorittaessaan maksuerän, johon se on sitoutunut, ja velkojalle voi jopa syntyä maksuviivästyksiä, kun se ilman perusteltua syytä ei hyväksy sille tarjottua maksuerää", BdP:n verkkosivuilla kerrotaan.