Faron kunnan mukaan asiakirjan tarkoituksena oli säännellä toimintaa ja välttää näiden ajoneuvojen niin sanottuja epävirallisia keskittymiä, joita esiintyy kaikkialla kunnassa ja jotka "aiheuttavat joitakin kielteisiä vaikutuksia, jotka johtuvat sellaisten ajoneuvojen käytöstä, joilla ei ole asuinkelpoisuutta ja ympäristön kestävyyttä koskevia edellytyksiä, jotka eivät takaa perushygieniaolosuhteita ja aiheuttavat vahinkoa esimerkiksi perushygieniassa tai jotka eivät tarjoa turvallisuusolosuhteita, tai jotka pysyvät samoissa paikoissa pitkiä aikoja ja edistävät siten julkisten tilojen huonontumista".

Publiturisin raportin mukaan nyt on määritelty, että tälle toiminnalle on osoitettu paikat, joissa sitä harjoitetaan. Tällä hetkellä kunnassa on Praia de Faron leirintäalue, mutta kunta voi myöntää lupia myös muille alueille, mukaan lukien matkailuautojen huoltoalueet (paikat, joissa ajoneuvot voivat oleskella enintään 72 tuntia niiden puhdistukseen ja huoltoon liittyvien toimien suorittamiseksi).

Matkailuautojen omistajille ja huoltoalueita valvoville henkilöille on myös vahvistettu käyttäytymissäännöt. Sisäisten sääntöjen olemassaolo näissä paikoissa on pakollista, ja hallinto- ja poliisiviranomaiset, mukaan lukien kunta, valvovat niitä toimivaltaisten yksiköidensä välityksellä ja määräävät sakkoja, jos niitä ei noudateta.

Kun kunta määrittelee tähän toimintaan liittyvät keskeiset käsitteet, eli mitä tarkoitetaan yöpymisellä ja pysäköinnillä, ja määrittelee ehdot, joiden mukaisesti ne ovat sallittuja, se pitää tätä välinettä perustavanlaatuisena alueen hallinnoinnissa ja toiminnan puitteissa, ennen kaikkea kun otetaan huomioon, että kyseessä on käytäntö, joka edustaa merkittävää matkailun osa-aluetta ja joka edistää paikallistalouden kasvua sekä hämärtää sisämaan epäsymmetriaa ja eristyneisyyttä.