Heinäkuun 28. päivänä juhlitaan luonnonsuojelun merkitystä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

ECO:n mukaan vastuu on alkanut korostua viime vuosikymmeninä, kun otetaan huomioon ympäristön nopea pilaantuminen ilmastonmuutoksen seurauksena, joka puolestaan on saanut vakavia mittasuhteita ihmisen toimesta. Edessä on haastava tie, joka edellyttää sitoumuksia ja toimintasuunnitelmia niiden saavuttamiseksi ympäristön suojelemiseksi niin maalla kuin merelläkin. ECO:n ja Capital Verden kuulemat ympäristöasiantuntijat määrittelivät neljä aluetta, joilla on tällä hetkellä kiireellistä toimia, ja kehottivat parantamaan hallintoa, julkista politiikkaa ja rahoitusta.

Sekä ympäristöaktivistit että tilintarkastustuomioistuin ovat jo varoittaneet Portugalia suojelluista merialueista. Portugali on muiden YK:n järjestöjen valtioiden tavoin velvollinen "suojelemaan meren elämää - säilyttämään ja käyttämään kestävästi valtameriä, meriä ja meren luonnonvaroja" useiden kansainvälisesti sovittujen tavoitteiden avulla, kuten Agenda 2030:ssa. Vuosikymmenen loppuun mennessä Portugalin on taattava 30 prosenttia merten suojelualueista, ja viime vuonna Lissabonissa pidetyssä valtamerikonferenssissa pääministeri jopa toisti tämän sitoumuksen. Tilintarkastustuomioistuimen mukaan "on kuitenkin selvää, että sitoumusta on edelleen vaikea toteuttaa".

"AMP:t ovat kansainvälisesti tunnustettu yksi tärkeimmistä välineistä, joilla rajoitetaan ihmisen vaikutusta merten biologiseen monimuotoisuuteen, säilytetään ja parannetaan ekosysteemejä, ja ne ovat olennainen osa kestävyyttä, ilmastonmuutoksen lieventämistä, siihen sopeutumista ja siihen sopeutumista", ANP/WWF:n valtamerten ja kalastuksen koordinaattori Rita Sá toteaa ECO/Capital Verden edustajana ja kehottaa ryhtymään "kiireellisiin toimiin".

Järjestön mainitsemien virallisten tietojen mukaan vain 4 prosenttia talousvyöhykkeestä on nimetty AMP-alueeksi, ja tämä arvo nousee 8,9 prosenttiin, jos laajennettu mannerjalusta otetaan mukaan, eli koko kansallisen lainkäyttövallan piiriin kuuluva alue, vaikka ANP/WWF:n mukaan "suurin osa tästä alueesta on vain kohtalaisesti suojeltu". Molemmissa tapauksissa arvot ovat kaukana 30 prosentista.

Ympäristöjärjestö Zero vetoaa ympäristö- ja ilmastoministeriöön, jotta se perustaisi "pikaisesti" toimeksiantorakenteen, jonka tehtävänä olisi hyvin lyhyellä aikavälillä inventoida alueet ja ehdottaa niiden luokittelua vuoteen 2030 mennessä, jotta "arvokkaampien alueiden tuhoamisen logiikka ei enää vallitsisi ja jotta tulevaisuudessa luokiteltaisiin huonokuntoiset alueet, jotka vaativat huomattavia investointeja kunnostamiseksi".

Esimerkiksi aiemmin tässä kuussa Cascaisin, Mafran ja Sintran kunnat hyväksyivät yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittamisen yhteisön edun mukaisen suojellun merialueen (AMPIC) perustamisesta.Pöytäkirjan allekirjoittamisen myötä hankkeeseen investoidaan kaksi miljoonaa euroa, joista miljoona euroa tulee ympäristörahastosta ja 400 tuhatta euroa Sintran kunnasta, 400 tuhatta euroa Cascaisin kunnasta ja 200 tuhatta euroa Mafran kunnasta.

Kaikkien Euroopan unionin 27 jäsenvaltion on raportoitava luontotyyppien ja lajien suojelutilanteesta kuuden vuoden välein, mutta ANP/WWF:n mukaan näyttää siltä, että vuoteen 2018 mennessä saadut tiedot verrattuna edelliseen kauteen 2007-2012 osoittavat luontotyyppien ja lajien suojelutilanteen heikentyneen Portugalissa Natura 2000 -verkostoon kuuluvilla alueilla.Huonossa suojelutilanteessa olevien luontotyyppien osuus kasvoi yleisesti ottaen 6 prosentista 29 prosenttiin kauteen 2007-2012 verrattuna.