Neljänneksellä oli 324,5 tuhatta työtöntä, 55,8 tuhatta vähemmän (-14,3 %) kuin edellisellä vuosineljänneksellä, mutta 25,7 tuhatta enemmän kuin edellisen vuoden samalla neljänneksellä, kansallisen tilastokeskuksen (INE) julkaisemien tietojen mukaan.

Työllinen väestö (4 979,4 tuhatta ihmistä) kasvoi kyseisellä ajanjaksolla 1,1 prosenttia (54,7 tuhatta) edelliseen neljännekseen verrattuna ja 1,6 prosenttia (77,6 tuhatta) edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna.

Vaikka työttömien määrä väheni edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, se kasvoi yli 25 tuhannella (+8,6 %) edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja tähän lisäykseen vaikutti eniten naisten työttömyyden lisääntyminen ( 15,4 tuhatta; 9.9 %), 16-24-vuotiaiden (12,2 tuhatta; 23,0 %) ja 55-74-vuotiaiden (12,0 tuhatta; 22,6 %), keskiasteen tai keskiasteen jälkeisen koulutuksen suorittaneiden (22,6 tuhatta; 22,1 %), uutta työtä etsivien (21,4 tuhatta; 8,3 %) ja alle 12 kuukautta työttömänä olleiden (41,3 tuhatta; 28,1 %) työttömyyden kasvu, INE kuvailee.

"Vuoden 2023 2. neljänneksellä 42,0 % työttömästä väestöstä oli ollut tässä tilassa 12 kuukautta tai enemmän (pitkäaikaistyöttömyys), arvo on 5,5 prosenttiyksikköä korkeampi edelliseen ja 8,9 prosenttiyksikköä alhaisempi edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna."