Tämä luku on noussut, kun otetaan huomioon, että kesäkuukausina (heinä- ja elokuussa) hotellit yleensä päättävät mukauttaa hintoja matkailijoiden suurimman kysynnän mukaan, ECO:n raportin mukaan.

Näillä hinnoilla hotelliyö Portugalissa on kalliimpi kuin Espanjassa, jossa keskiarvo oli kesäkuuhun asti hieman alhaisempi, 135,8 euroa, ja jossa hotellien käyttöaste oli 70,2 prosenttia korkeampi kuin Portugalissa (62,3 prosenttia). Ero kasvaa kuitenkin, kun vertaamme Portugalia Saksaan, jossa tulot käytössä olevaa huonetta kohti (ADR) ovat 113,73 euroa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 128,62 euroa.

Arvot toimitti ECO:lle pohjoisamerikkalainen CoStar-konsulttiyhtiö, joka analysoi kiinteistö- ja matkailumarkkinoiden tietoja.