São João da Boa Vistan seurakunnassa sijaitsevassa aurinkoenergiahankkeessa on noin 90 000 aurinkopaneelia, ja sen investointi on noin 40 miljoonaa euroa.

Noin 90 hehtaaria käsittävän infrastruktuurin asennettu kapasiteetti on 48 huippumegawattia (MWp), mikä mahdollistaa jopa 60 gigawattitunnin (GWh) vuotuisen uusiutuvan energian tuotannon, mikä riittää noin 60 000 perheen vuotuiseen energiatarpeeseen.

Tuotettu energia syötetään kansalliseen sähköverkkoon 60 kilovoltin (kv) jännitteellä toimivan jakelujohdon kautta, joka puolestaan on liitetty Tábuan sähköasemaan.

Lausunnossa todetaan myös, että puiston rakentaminen johti yli 100 suoran ja epäsuoran työpaikan luomiseen alueelle, "ja koko hanke on toteutettu ympäristöviranomaisen määrittelemiä toimenpiteitä kunnioittaen ja tiiviissä yhteistyössä paikallisyhteisön kanssa".

"Käynnistämällä Tábuan aurinkovoimalan viemme kaikki uusiutuvien energialähteiden hyödyt perheiden ja yritysten ulottuville, mutta annamme myös panoksemme maan hiilidioksidipäästöjen vähentämispyrkimyksiin", João Manso Neton lausunnossa lainataan ja todetaan, että puiston avulla vältetään 13 200 tonnin hiilidioksidipäästöt vuodessa.