"Tämä toimenpide johtuu siitä, että Portugalin mantereen joillakin alueilla on aktivoitu erityinen punaisen tason hälytystila - integroidun suojelu- ja pelastustoimintajärjestelmän - erityinen palontorjuntalaite (joka edustaa rakenteiden, joukkojen ja paloyksiköiden korkeinta valmiustasoa ja mobilisointia)", selitti ANEPC lausunnossaan.

Kirjallisessa tekstiviestissä - portugaliksi ja englanniksi, käyttäjille maksutta - varoitetaan käyttämästä tulta maaseutu- ja metsäalueilla ja noudattamasta viranomaisten suosituksia.