Työministeriö on paljastanut, että kesäkuun 2022 ja kesäkuun 2023 välisenä aikana Britannian sosiaaliturvaan rekisteröityi 6 451 portugalilaista, mikä on 43 prosenttia vähemmän kuin edellisen 12 kuukauden aikana rekisteröityneet 11 335.

Sosiaaliturvaan ilmoittautuminen on edellytys sille, että maassa voi työskennellä tai saada sosiaalietuuksia, ja se on indikaattori, jota käytetään väestövirtojen laskennassa.

Portugalilaisten määrän väheneminen vahvistaa vuonna 2022 havaitun suuntauksen, jonka mukaan portugalilaisten rekisteröinti Britannian sosiaaliturvaan laski 41 prosenttia 7 941:ään, kun vuonna 2021 vastaava luku oli 13 551.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa arvioidaan asuvan noin 400 000 portugalilaista, joista suurin osa on asettunut maahan 2010-luvulta lähtien.

Sisäministeriön tänään päivittämät luvut Euroopan unionin kansalaisten rekisteröintijärjestelmästä ("EU Settlement Scheme", EUSS) kertoivat, että Portugalin kansalaiset tekivät 30. kesäkuuta 2023 asti 483 350 hakemusta saadakseen oleskeluluvan, joka on pakollinen asuttamisen jälkeisessä järjestelmässä.

Näistä 267 320 portugalilaista sai pysyvän oleskeluluvan ("vakiintuneen aseman"), 168 410 väliaikaista oleskelulupaa ("esiasettautuneen aseman") ja 47 630 hakemusta hylättiin tai mitätöitiin.

Hakemusten määrä ei vastaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien portugalilaisten määrää, sillä osa hakemuksista on toistettu, koska niistä on pitänyt hakea muutosta tai muuttaa väliaikainen asema pysyväksi.


Eurooppalaiset pysyvät poissa

Portugalilaisten maahanmuuton väheneminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan on osa Euroopan kansalaisten maahanmuuton vähenemistä yleensä, sillä heidän osuutensa Yhdistyneen kuningaskunnan työministeriön rekisteröimistä 1,1 miljoonasta ulkomaalaisesta oli vain 12 prosenttia kesäkuuhun 2023 päättyneiden 12 kuukauden aikana.

Vuodesta 2021 lähtien Euroopan kansalaiset eivät ole enää voineet hyötyä vapaasta liikkuvuudesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa sen jälkeen, kun maa erosi Euroopan unionista, "Brexit" -nimellä tunnettu prosessi, joka käynnistyi kansanäänestyksessä vuonna 2016.

Britannian hallitus on sittemmin asettanut uudet, tiukemmat säännöt, ja eurooppalaisiin sovelletaan uutta järjestelmää, jossa edellytetään tiettyjen ehtojen, kuten työsopimuksen, vähimmäispalkan ja englannin kielen taidon, noudattamista.

Uusi tilanne on johtanut Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvan Euroopan ulkopuolisen maahanmuuton jyrkkään kasvuun, joka kasvoi 45 prosenttia kesäkuuhun 2023 päättyneiden 12 kuukauden aikana 961 191 brittiläiseen sosiaaliturvaan ilmoittautuneeseen henkilöön, erityisesti Intiasta, Nigeriasta, Pakistanista ja Kiinasta.

Vuonna 2022 alkaneen Venäjän invaasion aiheuttaman pakolaisvirran seurauksena Ukraina oli kansalaisuus, jonka kansalaisia rekisteröitiin kolmanneksi eniten (75 000) kesäkuuhun 2023 päättyneiden 12 kuukauden aikana, mikä merkitsee jyrkkää kasvua kesäkuussa 2019 päättyneiden 12 kuukauden aikana rekisteröidyistä 1 900 henkilöstä.