Tämän veron tuotot kasvoivat viime vuonna 6,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, mikä absoluuttisesti katsottuna merkitsi 113,6 miljoonan euron lisäystä kerättyihin veroihin. Tästä huolimatta nousu jäi alle hallituksen ennusteen, jossa odotettiin 9 prosentin nousua eli noin 161 miljoonaa euroa.

Viime vuonna leimaverotulojen paranemiseen vaikutti eniten kiinteistöjen hankinnasta perittävä maksu, joka ylitti 367 miljoonaa euroa. Yhteensä niitä oli yli 53 miljoonaa. Toiseksi eniten tulojen kasvuun vaikutti vakuutussopimusten tekeminen, noin 38 miljoonaa euroa enemmän eli yhteensä 484,7 miljoonaa euroa.