Kulttuurialan työllisyys kasvoi yli 5 prosenttia, mikä on enemmän kuin Euroopan yhteisön 4,5 prosentin kasvu.

"Vuonna 2022 EU:n kulttuuriala työllisti 7,7 miljoonaa ihmistä, mikä vastaa 3,8 prosenttia kokonaistyöllisyydestä. Vuoteen 2021 verrattuna kasvua oli 4,5 %", tilastokeskus korostaa.

Kulttuurialan työllisyys kasvoi viime vuonna 19:ssä EU:n jäsenvaltiossa, ja merkittävimmät nousut kirjattiin Kyproksella (21,5 %), Luxemburgissa (14,5 %) ja Irlannissa (14 %).

Portugali oli myös niiden maiden joukossa, joiden kulttuurialan työntekijöiden määrä kasvoi vuonna 2022: alalla työskenteli 197,8 tuhatta työntekijää, mikä on enemmän kuin edellisvuonna kirjatut 187,7 tuhatta työpaikkaa.

Kaiken kaikkiaan Portugalissa kulttuurialan työllisyyden kasvu oli 5,4 prosenttia, mikä on yhteisön keskiarvoa parempi muutos, vaikka se onkin kaukana jäsenvaltioiden parhaista suorituksista.

Toisaalta Portugalin kulttuurialan työllisyyden osuus kokonaistyöllisyydestä oli 4 prosenttia, mikä on 0,1 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna ja 0,2 prosenttia enemmän kuin EU:n keskiarvo.

Sitä vastoin kulttuurialan työllisyys supistui kahdeksassa EU-maassa: Bulgaria (-7,7 %), Tšekki (-7,3 %) ja Kroatia (-6,3 %) olivat suurimmat häviäjät.

Eurostatin julkaisemat tiedot antavat myös jonkinlaisen käsityksen sukupuolten välisen kuilun kehittymisestä kulttuurialan työllisyyden osalta. Hyviä uutisia: vuonna 2022 kulttuurialalla kirjattiin kaikkien aikojen pienin ero miesten ja naisten työllisyydessä: "ero oli vain 1,6 prosenttia".

Toisin sanoen viime vuonna kulttuurialalla työskenteli 3,9 miljoonaa miestä, mikä vastaa 50,8 prosenttia alan työvoimasta, ja 3,8 miljoonaa naista, mikä vastaa 49,2 prosenttia.

Jäsenvaltioiden joukossa Malta erottuu maaksi, jossa sukupuolten välinen ero on suurin: 21,6 prosenttiyksikköä, mutta on myös maita, joissa alalla työskentelee enemmän naisia kuin miehiä, kuten Latviassa (26,3 % tyttöjen hyväksi), Liettuassa (25,7 %) ja Kyproksella (17,1 %).