MP 2022 -raportin mukaan 31. joulukuuta oli 1653 tuomaria kahdessa nykyisessä kategoriassa (apulaisoikeusasiamies ja tasavallan syyttäjä), mikä on "hieman enemmän" kuin vuonna 2021, mutta vähemmän kuin vuonna 2020, jolloin tuomareita oli yhteensä 1669.

Kertomuksesta käy ilmi naissukupuolen nykyinen osuus tässä tuomaristossa, jossa vuoden 2022 lopussa on 1083 tuomaria, kun taas miehiä on 570, mikä on 34,5 prosenttia kokonaismäärästä.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna tasavallan yleisen syyttäjän jakamasta raportista käy ilmi, että "nuoremmissa ikäluokissa naissukupuolen osuus on hyvin korostunut: 72,2 prosenttia alle 30-vuotiaista tuomareista, 76,6 prosenttia alle 40-vuotiaista tuomareista ja 76,9 prosenttia alle 50-vuotiaista tuomareista.

"Ainoastaan yli 60-vuotiaiden tuomareiden ryhmässä on enemmistö miehiä (54,9 % yli 59-vuotiaista tuomareista)", raportissa todetaan.

Tuomareiden ansioiden arvioinnista, joka kuuluu julkisen ministeriön korkean neuvoston toimivaltaan, raportista käy ilmi, että vuonna 2022 annettiin 160 luokittelua, joista 76 oli "erittäin hyvä", 60 "erinomaisen hyvä", 23 "hyvä" ja 1 "riittämätön".

Jaetun taulukon mukaan, toisin kuin vuosina 2020 ja 2021, vuonna 2022 ei kirjattu yhtään "keskinkertaista" luokitusta.

Vuosina 2020, 2021 ja 2022 yhteensä 115 "Erittäin hyvä"-luokitusta (31,3 %), 158 "Erittäin hyvä"-luokitusta (43 %), 78 "Hyvä"-luokitusta (21,3 %), 12 "Riittävä"-luokitusta (3,3 %) ja 4 "Keskinkertainen"-luokitusta (1,1 %).

Koulutuksen osalta raportissa todetaan, että vuonna 2022 parlamentin tuomarit osallistuivat oikeuslaitoksen tutkimuskeskuksen järjestämiin koulutusohjelmiin, joiden suunnittelussa avustivat julkisten ministeriöiden korkea neuvosto ja tasavallan yleinen syyttäjä. Ohjelmat kattoivat eri oikeudenaloja ja pyrkivät vahvistamaan ja päivittämään tuomareiden tietämystä.

"1104 tuomaria esitti 5255 ilmoittautumispyyntöä jatkokoulutusohjelmiin (AFC) CEJ:n vuotuisen koulutussuunnitelman 2022/2023 mukaisesti, ja 2166 AFC:tä annettiin sähköpostitse lähetettyjen ilmoittautumisten ensimmäisessä vaiheessa. Kukin tuomari ilmoittautui keskimäärin 4,8 koulutusohjelmaan, ja 41,2 prosenttia ilmoittautumispyynnöistä hyväksyttiin", raportissa todetaan.

Toiselle kierrokselle on ilmoittautunut 316 tuomaria, ja ilmoittautumisia on tehty yhteensä 694 (2,2 per tuomari) ja 212 AFC-ohjelmaa on hyväksytty (30,5 % pyynnöistä).

Samaan aikaan vuonna 2022 98 MP-tuomaria osallistui 69:ään ulkomailla järjestettyyn koulutusohjelmaan, joista suurimman osan järjesti Euroopan oikeusalan koulutusverkosto (REFJ/EJTN), ja joihin sisältyi vierailuja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, Euroopan unionin oikeustuomioistuimeen, Eurojustiin, EU:n toimielimiin ja EU:n perusoikeusvirastoon sekä erilaisia lyhyitä (1/2 viikkoa) harjoittelujaksoja eri Euroopan maissa sekä kuuden kuukauden harjoittelujakso Eurojustissa.

REFJ:n toimintakalenterissa - lisätään raportissa - vuodelle 2022 oli suunniteltu 54 kansainvälistä koulutusohjelmaa, joihin ilmoittautui yhteensä 787 henkilöä.