Hallitus pyrkii löytämään ratkaisuja kansallisen autoteollisuuden kanssa, jotta Autoeuropa voisi lopettaa toimintansa. Yritys ilmoitti Palmelan tehtaan yhdeksän viikon tuotantoseisokista 11. syyskuuta ja 12. marraskuuta väliseksi ajaksi Sloveniassa sijaitsevan tavarantoimittajan vaikeuksien vuoksi, sillä maassa elokuussa sattuneet tulvat olivat aiheuttaneet "vakavia vahinkoja".

Tehtaan johto ilmoitti aikovansa turvautua irtisanomisiin tuotantoseisokin aikana, mutta työntekijäkomitean käsityksen mukaan yritys pystyy takaamaan kaikkien työntekijöiden tulot.

Ongelman alkamisesta lähtien hallitus on pitänyt "yhteyttä yrityksen johtoon" ymmärtääkseen vaikeuksien syitä ja löytääkseen ratkaisuja. "Koska Portugalissa on autoteollisuus, joka on yksi Euroopan kilpailukykyisimmistä ja innovatiivisimmista ja joka harjoittaa vientiä useisiin Euroopan maihin, hallitus pyrkii talous- ja merenkulkuministeriön kautta kaikin tavoin löytämään ratkaisuja kansallisen komponenttiteollisuuden puitteissa", ministeriö selitti ECO:lle lähettämässään lyhyessä lausunnossa.

"Samaan aikaan kartoitamme Autoeuran kansallisia tavarantoimittajia tavoitteena tavata yrityksiä, jotta minimoimme tehtaiden sulkemisriskit tulevina kuukausina", lisää António Costa Silvan johtama ministeriö. "Hallitus on sitoutunut etsimään kaikilla tasoilla parhaita ratkaisuja, jotta tämän tuotantoseisokin vaikutukset yhteen maan suurimmista vientiyrityksistä saataisiin minimoitua", hän lisää.

Vaikka Autoeuropa ilmoitti tuotantokatkoksesta 11. syyskuuta ja 12. marraskuuta väliseksi ajaksi, se myönsi, että tätä ajanjaksoa voidaan lyhentää ongelman ratkaisun edetessä.

Talousministeriö pitää tätä hyvänä esimerkkinä tarpeesta monipuolistaa toimitusketjuja. "Maailmanlaajuisessa epävarmuustilanteessa, jota myös ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat ääri-ilmiöt pahentavat, on tärkeää monipuolistaa toimitusketjuja ja lisätä niiden joustavuutta äkillisten tuotantokatkosten välttämiseksi", lisätään samassa tiedotteessa.